Hyppää pääsisältöön

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmien kokonaisratkaisuja paikallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti:

 • jätevesisuunnitelmia uudisrakennuksille ja saneerausprojekteille (mökki, omakotitalo, maa- ja maitotila, kartano, kylä, koulu, mökkikylä)
 • avaimet-käteen-ratkaisuja (suunnittelu-asennus-tuotteet-valvonta) paikallisten urakoitsijoiden kautta
 • neuvoanto ja konsultointi
 • markkinoiden kaikki laadukkaat tuotteet
 • tunnettu urakoitsijaverkosto
 • oma koulutettu huoltomies ja asentaja
 • maan kokenein suunnittelija, LVI-insinöörin koulutus

Kysykää rohkeasti apua niin autamme! Olemme turvallinen vaihtoehto teille ja autamme teitä myös projektin jälkeenkin.

 

Jätevesisuunnittelu

Stefan Wasström on Suomen kokenein jätevesisuunnittelija pitkällä kokemuksella. LVI-insinöörin koulutuksen kautta, Stefanilla on ollut taitoa ja mahdollisuutta ratkaista myös vaikeampia kohteita.

Noin 1300 erilaista jätevesisuunnitelmaa on Wassis Oy:n kautta puolueettomasti tehty vuodesta 2005.

Stefan valittiin 2013 vuoden Jätevesisuunnittelijaksi LUVY ry:n toimesta (kunniakirja).

Wassis Oy:llä on ollut kunnia saada toimeksiannoiksi myös isoja kohteita, esim alueen eri kartanoita ja muutamia kyliä. Takana on vankka kokemus markkinoiden eri valmistajien järjestelmistä, joten meillä on hyvää tietoa mitä toimii eri paikoissa ja kuormituksilla, mitä ehkä myyntitykki ei aina avoimesti kerro asiakkaille.

Valvontatyön kautta olemme urakoitsijoilta oppineet paljon, jota voimme käyttää suunnitelmien laatimisessa, jotta varmistamme että lopputulos on toimiva.

 

Referenssit

Katso liitetty referenssilista.

 

Asennuspalvelu

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaitoisesti, luotettavasti ja kilpailukykyisin hinnoin. Ottaa yhteyttä niin autamme teitä ja saatte samalla kustannusarvion:

 • Wassis Oy:llä on oma asentaja, joka auttaa joustavasti eri kohteissa. Häntä voi käyttää omassa projektissa esim oman kaivinkoneurakoitsijan rinnalla
 • Wassis Oy:llä on oma luotettava ja pätevä urakoitsijaverkosta useimmissa kunnissa
 • Yhdessä tarjoamme suosittuja kokonaisratkaisuja ja jokainen ulkopuolinen urakoitsija laskuttaa asiakasta suoraan omasta työstä

Lähtökohta on se, että asiakkaalla on paikallisesti tukea myös asennuksen jälkeen.

 

Myynti

Meidän asiantunteva myymälävastaava Kjell Nyman auttaa teitä valitsemaan parasta ratkaisua, joko kyse on jätevesijärjestelmästä, kuivakäymälästä tai kompostoreista.

Voitte rauhassa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin Wassis Oy:n omassa myymälässä ja samalla kysyä apua esim käytöstä, asennuksesta, huollosta, hinnoista jne.

Olemme tarkasti omalla kokemuksellamme valinneet myyntivalikoimaan toimivia tuotteita, joihin itse uskomme.

Kjell antaa myös tarjouksen, jos teillä on oma valmis jätevesisuunnitelma. Yleensä katsomme sen ensin läpi, jotta tiedämme että asiakas saa toimivan kokonaisuuden.

Isojen järjestelmien ostajille tarjoamme esim pientarvikkeita avoimella kaupalla asennuksen yhteydessä. Täten löytyy työmaalla aina riittävästi putkia, liitososia jne ja työ sujuu tehokkaasti. Loput saa palauttaa ja menekin mukaan laskutetaan. Kysykää lisää tästä suositetusta paketista!

 

KVV-valvonta

Teemme KVV-valvontaa jätevesijärjestelmien asennustyölle, yli 500 valvontakohteen kokemuksella. 

KVV -valvojaa tarvitaan aina jätevesijärjestelmän asennukselle. Valvoja vastaa määräysten ja suunnitelmien mukaisesta asennuksesta.

 • Aluksi KVV-valvoja käy läpi urakoitsijan ja tilaajan kanssa järjestelmän asennuksen.
 • Valvoja suorittaa tarvittavat tarkastuskäynnit projektin yhteydessä.
 • Urakoitsija ottaa valokuvia työn edessä, jotta tilaaja voi arkistoida asiakirjoja tulevaisuutta ajatellen
 • Jos muutoksia on tehtävä tai jotain yllättävää ilmenee, niin urakoitsija on yhteydessä valvojaan asennuksen edetessä. Valvoja on tarpeen vaatiessa yhteydessä suunnittelijaan ja sopii jatkotoimenpiteistä.
 • Lopuksi valvoja tekee lopputarkastuksen, tarkastuspöytäkirjan ja mahdolliset muutoskuvat kohteesta.

Kunnan rakennusvalvonnan kanssa sovitaan erikseen mitkä työvaiheet se haluaa tarkastaa työmaalla.

HUOM! Asennus ilman virrallista KVV-valvojaa on puoleksi tehty. Valvojalla on vaikeaa valvoa jälkeenpäin, jos asennus on tehty.

 

Huoltopalvelu

Wassis Oy:n oma huoltomies Lasse Åkerlund on koulutettu huoltamaan markkinoiden pienpuhdistamoita. Hän tuntee myös hyvin erilaisia kuivakäymälämalleja.

Huollon tarve:

 • jatkuva vuosihuolto
 • pikahuolto

Kaikki huoltotyöt laskutetaan tuntiveloituksella á 60 €/h ja km-korvaus 0,7 €/km lisätään.

Lisälaskutus sitten menekin mukaan käytetyistä:

 • kemikaaleista
 • varaosista

Eli asiakas maksaa kustannustehokkaasti tehdyistä huoltotunneista lisätarvikkeista, täten ei tarvitse maksaa oletetuista vioista.

 

Avaimet käteen

Menetellään seuraavasti:

 1. Suunnittelija tekee kiinteistökäynnin yhdessä omistajien tai työntilaajan kanssa.
 2. Käynnin aikana suunnittelija kerää tarvittavat tiedot kohteesta (lähtökohta, kuormitus, etäisyydet, korkeuserot, tulevaisuus, jne). Suunnittelija esittelee asiakkaille puolueettomasti kiinteistölle ja perheelle sopivia vaihtoehtoja, kertoo miten ne toimivat, eroavat toisiiinsa, vaativat ylläpitoa tai huoltoa, kustantavat asennusvaiheessa jne. Kiinteistönomistaja päättää millä järjestelmällä suunnitellaan.
 3. Wassis Oy laatii suunnitelman ja auttaa asiakasta muidenkin lupa-asiakirjojen kanssa tarpeen mukaan. Nykyään moni kunta käyttää sähköistä lupahakemusjärjestelmää, lupapiste.fi.
 4. Jätevesijärjestelmä saadaan asentaa kun lupa on myönnetty ja projektilla on KVV-valvoja
 5. Wassis Oy laatii budjetin projektille (tarvittavat tuotteet ja maamassat, asennustyöt, valvonta jne). Asiakas hyväksyy budjetin kirjallisesti ja laaditaan yhdessä aikataulu projektille.
 6. Wassis Oy tilaa ja toimittaa tuotteet, varaa sopivan urakoitsijan ja pitää yhteyttä asiakkaan/tilaajaan.
 7. Asennus (mahdollinen tyhjennys, kaivinkonetyöt, asennusapu, sähköistys, louhinta, poisajo jne)
 8. Wassis Oy tekee tarvittavat työmaakäynnit (aloituskokous urakoitsijoiden kanssa, tarkastuskäyntejä n 1-3 kpl, lopputarkastus ja pöytäkirjan tekeminen sekä jättö kunnalle).
 9. Luovutus ja läpikäynti omistajien kanssa.

 

LVI-suunnittelu

Meillä ei ole resursseja itse laatia sisäisiä LVI-suunnitelmia, mutta otamme näitäkin toimeksiantoja vastaan ja teetämme niitä yhteistyökumppanin kautta.

 

Linkit

Seuraavista sivuista löytyy puoleetonta infoa:

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

Jätevesiopas

Jätevesiasetus 209/2017

 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn osalta tulee voimaan 3.4.2017

Jätevesiasetuksen säännöksiä on siirretty ympäristönsuojelulakiin, kuten mm. kuormitusluku ja mitoitusperusteet. Yleissääntö on edelleen, että kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet. Suunnittelijalle ja rakentajallekin on annettu vastuuta uudelleen muokatussa säännöksessä, jossa kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Perustason puhdistusvaatimus: Ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan edelleen antaa tarkempia säännöksiä mm. jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta.

 

Uudet jätevesien puhdistustehovelvoitteet: Aikataulu ja kiinteistöt, joita aikataulu koskee

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpano rannalla ja pohjavesialueella kuuluu seuraavasti: Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä, joka on tehty ennen vuotta 2004 rakentamisajankohtanaan voimassa olleiden vaatimusten tai myönnetyn rakennusluvan mukaisesti ja joka sijaitsee edellä mainitun mukaisella ranta-alueella tai pohjavesialueella, on saatettava jätevesistä säädetyn mukaiseksi viimeistään 31 lokakuuta 2019.

 

Rakentamisetoimenpiteen myötä tehostettavat jätevesikohteet

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella olevilla alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä:

 • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
 • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

 

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kuitenkin edellä todetusta poiketen kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus, jos siitä muualla laissa säädetään tai lain nojalla säädetään tai määrätään.  Vastaavasti kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat perusteltuja paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat sovellettavaksi samassa yhteydessä, kun lakiin perustuva talousjätevesien perustason puhdistusvaatimuskin tulee täyttää. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä kunnallisista määräyksistä. Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat asetuksia alemmanasteista sääntelyä. Tästä syystä lain tai asetuksen kanssa ristiriitaisia määräyksiä ei tule antaa. Lain tai asetuksen vastaisia määräyksiä ei myöskään saa soveltaa. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä ei voida muun muassa luoda uusia menettelyjä tai velvoitteita, ellei ole annettu valtuutusta laissa. Määräykset voivat olla lakia ja asetusta tiukempia, jos vain näin voidaan estää ympäristön pilaantuminen esimerkiksi paikallisesti pilaantumisherkällä alueella.

 

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Poikkeaminen voidaan myöntää viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Myönnetty lupa myös raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon

 • kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
 • kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
 • kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

 

Jätevesisuunnitelma

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan jätevesisuunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen (toimenpidelupahakemus tai rakennuslupahakemus). Jätevesisuunnitelmassa on oltava riittävät lähtötiedot perustana jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitukselle, rakenteelle, toimintaperiaatteelle, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

 

Ikävapautus

Jätevesien puhdistustehovaatimusta ei sovelleta edelleenkään sellaisiin kiinteistöihin, joilla jätevedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa ja kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat viimeistään 9.3.2011 täyttäneet 68 vuotta.