Wassis ympäristötekniikka

 


Jätevesisuunnittelu


Nyt  jätevesijärjestelmien  kokonaisratkaisuja

 • jätevesisuunnitelmia uudisrakennuksille ja saneerausprojekteille ( mökki, omakotitalo, maitotila, kartano, kylä ... )
  
 • avaimet-käteen-ratkaisuja ( suunnittelu-asennus-tuotteet-valvonta ) paikallisten urakoitsijoiden kautta
  
 • neuvoanto ( kylät )
  
 • markkinoiden kaikki tuotteet
  
 • puolueeton suunnittelu
  
 • alueen kokenein suunnittelija, lvi-insnöörin koulutus
  

 

Jätevesisuunnitelma on liite joko rakennuslupaan (uudisrakennus/laajennus) tai toimenpiteenlupaan (saneeraus).

 

Menetellään seuraavasti:

1. Suunnittelija tekee kiinteistökäynnin yhdessä omistajien kanssa

2. Käynnin aikana kerätään tiedot kohteesta (lähtökohta, kuormitus, etäisyydet, korkeuserot, vaihtoehdot, jne)

3. Wassis hoitaa lupa-asiakirjat tarpeen vaatiessa ( lomakkeet, liitteet jne )

4. Päätetään millä järjestelmällä haetaan lupaa

5. Wassis tekee budjetin projektille

6. Wassis tekee konttorisuunnitelman ja se jätetään kunnalle rakennusluvan/toimenpideluvan kanssa

7. Jätevesijärjestelmä saadaan asentaa kun lupa on myönnetty ja projektilla on KVV-valvoja

8. Tuotteiden tilaus, urakoitsijoiden varaaminen, aikataulun tekeminen

9. Asennus ( mahdollinen tyhjennys, sähköistys, louhinta, poisajo jne )

10. Lopputarkastus ja pöytäkirjan tekeminen sekä jättö

11. Luovutus ja läpikäynti omistajien kanssa